Αρδρευτικά - Γεωργικά Μηχανήματα Σιαρένος Τραϊανός και Θωμάς Ο.Ε.

Αρδρευτικά

1.Αντλητικά συγκροτήματα

α)Πετρελαιοκίνητα

αλουμινίου αυτόματου αναρροφήσεως Κίνας

αλουμινίου υψηλής πίεσης

 

β)Βενζινοκίνητα

Βενζινοκίνητα Δίχρονα

Βενζινοκίνητα Τετράχρονα

2.Σωλήνες PE

3.Πλαστικά φίλτρα

4.Σωλήνες PVC

ECO-HYDROKAR (χωρίς μόλυβδο)

Προδιαγραφές σωλήνων και καμπύλων: Kαινούργια πρότυπα ΕΝ 1452-2, καθώς και τα παλιά πρότυπα DIN 8061/8062:2009.
Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: EN 681-1
Χρώμα: Σκούρο γκρι (RAL 7011).
Μήκος σωλήνα: 6 μέτρα.
Σύνδεση: Μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας.
Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού, δίκτυα άρδευσης, καθώς επίσης και σε δίκτυα μεταφοράς διαβρωτικών βιομηχανικών αποβλήτων υπό πίεση.
Συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Μεταφορά Πόσιμου Νερού από τον Γερμανικό φορέα TZW (Technologie Zentrum Fur Wasser).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά