Νεφελοψεκαστήρες - Γεωργικά Μηχανήματα Σιαρένος Τραϊανός και Θωμάς Ο.Ε.

Ψεκαστικά συρόμενα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Δεξαμενή από ενισχυμένο πολυαστέρα.
Πλαίσιο στραντζαριστό γαλβανισμένο εν θερμώ.
Τιμόνι ρυθμιζόμενο για ύψος και μάκρος

Άξονας για τις ρόδες ρυθμιζόμενες ως προς το ύψος και ως προς το άνοιγμα.
Πολλαπλασιαστής 2 ταχυτήτων με ρυθμιζόμενα πτερύγια.
Έλικας πλαστικός ρυθμιζόμενος.
Διπλή φτερωτή σταθερή.
Μπεκ διπλά αντισταγονικά.
Διπλά φίλτρα αυτοκαθαριζόμενα.
Αυτόματο γέμισμα.

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

 

Ψεκαστικά αναρτώμενα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Δ
εξαμενή από πολυαιθυλένιο.
Πλαίσιο γαλβανισμένο εν θερμώ.
Αντλία χαμηλής πίεσης.
Βέργα ζιζανοκτονίας.
Χειριστήριο ενσωματωμένο στο ψεκαστικό.

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών